Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, gdy zaczniesz pracować nad sobą. Reszta rzeczy po prostu wypełni miejsce. -Jim Rohn

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jesteśmy twórcami swojego losu, a nasze życzenie to nasz skarb. Jeżeli mamy marzenia i ambicje, to znaczy, że jesteśmy żywi i dążymy do czegoś więcej. Właśnie to nas definiuje.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Steel is produced from iron and poetry from sufferinwstal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To turn events into ideas is the function of literaturezamienić wydarzenia w idee to funkcja literatury.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Always mistrust a subordinate who never finds fault with his superiornigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonugo.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie możemy siąść i czekać na szczęście. Musimy podjąć ryzyko, pójść za nim, być aktywnymi, zdecydowanymi, nieustępliwymi. Szczęście to nie cel, to sposobność.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jestem wdzięczny swojej mądrości, która nauczyła mnie cenić samotność i zrozumieć, jak wiele mniej to boli niż ludzkie towarzystwo.

Cytaty angielskie

znak cytatu Często im bardziej ktoś wie, tym bardziej zdaje sobie sprawę, jak niewiele wie. To jest paradoks wiedzy.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sztuka nigdy nie jest skończona, tylko porzucona.

Cytaty angielskie

znak cytatu Dla to, że nic nie jest darmowe - nawet ptaki wolność płacą skrzydłami. Człowiek, by być wolnym, musi umieć wybierać między dobrem a złem.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej