Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Doskonałość nie jest aktem, ale nawykiem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wiedza jest mocą. Informacja jest wyzwoleniem. Edukacja jest podstawą postępu, w każdym społeczeństwie, w każdej rodzinie.

Cytaty angielskie

znak cytatu Nigdy nie jesteś zbyt stary, aby ustalić kolejny cel lub marzyć nowym marzeniem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sztuka nigdy nie jest skończona, tylko porzucona.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The public have an insatiable curiosity to know everything,except what is worth knowingpubliczność przejawia niezdrową ciekawość wszystkiego zwyjątkiem tego, co jest warte poznania.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu There is no sin except stupidityjedynym grzechem jest głupota.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is the customary fate of new truthsto begin as heresies and to end as superstitionsto zwykły los nowych prawd: na początku są herezjami,a kończą jako zabobony.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Accidents are accidents only to ignoranceprzypadki są przypadkami tylko dla ignorantów.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Widzisz rzeczy i mówisz: 'Dlaczego?' Ale ja marzę o rzeczach, które nigdy nie istniały, i mówię: 'Dlaczego nie?'

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It requires a very unusual mindto undertake the analysis of the obvioustrzeba niezwykłego umysłu, by podjąć się analizy oczywistości.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej