Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Najważniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, jak dawać miłość, a następnie pozwolić jej wejść."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale poświęciłbym swe życie, byś mógł to mówić."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A cad is a man who kisses and tellscham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu No one can be original by tryingnie można być oryginalnym, usiłując nim być.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jest ważne, jak ciężko bijesz, ale jak ciężkie ciosy jesteś w stanie znieść, i iść dalej. Jak dużo potrafisz znieść i nadal iść do przodu. To właśnie sprawia, że jesteś zwycięzcą.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu There is nothing wrong with sobriety in moderationnie ma nic złego w umiarkowanej trzeźwości.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Hunger for truth is often stronger thanthe desire for peace and securitygłód prawdy jest często silniejszyniż pragnienie spokoju i bezpieczeństwa.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A person may cause evil not only by his actionbut also by his inactionmożna czynić zło nie tylko swoim działaniem,ale także zaniechaniem działania.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy otoczeni przez negatywność. Musimy być na tyle silni, aby nie pozwolić, aby negatywność przejęła nasz umysł.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictionaries are like watches:the worst is better than none,and the best cannot be expected to go quite truesłowniki są jak zegarki:najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej