Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Żaden człowiek nigdy się nie dowie, kim jest.

Człowiek

znak cytatu Najlepsza definicja człowieka: istota, która do wszystkiego się przyzwyczaja.

Człowiek

znak cytatu Tylko ludzie
pozbawieni celu są nieszczęśliwi.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek nie jest nigdy tak piękny jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza.

Człowiek

znak cytatu Najgorsze w życiu to:
Udawana miłość, nieszczera przyjaźń i sztuczna życzliwość.

Człowiek

znak cytatu Często popularność człowieka za życia objawia się po jego śmierci.

Człowiek

znak cytatu Siła człowieka nie polega na tym,
że nigdy nie upada, ale na tym,
że potrafi się podnosić.

Człowiek

znak cytatu Twoja muzyka nie wiedzie ku muzyce, lecz ku temu, co ludzkie.

Człowiek

znak cytatu Miarą człowieka jest ukrywanie cierpień.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Powaga jest obrządkiem ciała,wymyślonym dla pokrycia braków ducha.

Człowiek

Zobacz więcej