Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich.

Człowiek

znak cytatu Człowiek poznaje siebie, dopiero gdy pozna własne granice.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nikt nie może dać więcej od tego, co wszystko stracił.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru.

Człowiek

znak cytatu Jeśli ludzie nie poruszają nieustająco ustami, zaczynają pracować im mózgi.

Człowiek

znak cytatu Kłamstwo głoszone jako prawda doprowadza do wściekłości.

Człowiek

znak cytatu Świat jest mały, ostatecznie wszyscy kiedyś spotkamy się w łóżku.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jest wątpliwe, czy na przestrzeni ostatniego tysiąclecia zaszły jakieś istotne zmiany w człowieku, w zamian jednak zdobył on w tym okresie niespotykaną dotąd władzę nad otaczającą go przyrodą. Władza ta nie wynika jednak z rozwoju indywidualnego i biologicznego, lecz społecznego.

Człowiek

znak cytatu Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tylko poważny stosunek do cierpienia upoważnia człowieka do żartu.

Człowiek

Zobacz więcej