Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mądrym może być tylko ten, kto sam siebie nie uważa za mądrego.

Człowiek

znak cytatu Nie musisz się zgadzać na coś, co budzi twój sprzeciw. Nie staraj się nikogo uszczęśliwiać kosztem samej siebie.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil homini certum estdla człowieka nie ma nic pewnego.

Człowiek

znak cytatu Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach.

Człowiek

znak cytatu Żądam od ludzi więcej, niż mi mogą dać.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Blessed is the man who, having nothing to say,abstains from giving us wordy evidence of the factbłogosławiony niech będzie człowiek,który nie mając nic do powiedzenia,powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.

Człowiek

znak cytatu Nie sztuka oceniać człowieka
po pierwszym spojrzeniu.
Sztuką jest poznać go i nie oceniać.

Człowiek

znak cytatu Sumienie dąży do dobra – wystarczy go posłuchać.

Człowiek

znak cytatu Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu.

Człowiek

Zobacz więcej