Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg, którego można dotknąć, nie jest już Bogiem.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wkrótce nie będziesz chciał wiedzieć tego, o co tak wypytujesz.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Komu tysiące lat nie mówią nic, niech w ciemności niewiedzy żyje z dnia na dzień.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To, co możemy oznaczyć za najbardziej zadziwiające, to fakt, że rozumimy Wszechświat. Wszystko jest zdeterminowane… przez prawa przyrody. Dlatego też nie pozostaje nam, jak mówił Albert Einstein, nic innego, jak ulec zadziwieniu, dlaczego te prawa mogły nas do tego doprowadzić?

Filozofia

znak cytatu Świat, który widzimy, że istnieje, jest tylko jednym z licznych aspektów prawdy, nie większym niż świat w naszych marzeniach.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pełną korzyść wyciągnął ten, kto połączył przyjemne z pożytecznym.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie istnieje nic, co mogłoby być doświadczone jako rzeczywistość obiektywna, z wyjątkiem naszego własnego procesu postrzegania. Każda rzeczywistość jest rzeczywistością subiektywną. Gdy zrozumiesz to, zrozumiesz, że we Wszechświecie nie ma obiektywnej rzeczywistości.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Filozofia jest, w istocie rzeczy, rozważaniem życia, a nie naukowym wyjaśnianiem tego, jaka jest substancja wszechświata...

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest miarą wszechrzeczy.

Filozofia

Zobacz więcej