Wojna na południu Polski? Przerażająca przepowiednia dla naszego kraju

Ksiądz Bronisław Markiewicz w XIX wieku doświadczył objawienia Anioła Stróża, który przekazał mu wizję dotyczącą Polski. Poznaj przerażającą przepowiednię dla naszego kraju.

  Proroctwo ks. Markiewicza dla Polski

  Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912)  to polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, a także wychowawca, pedagog i błogosławiony kościoła, który w swoim życiu doświadczył objawienia Anioła Stróża.

  Stało się to w 1863 roku w Przemyślu. Miał ukazać się mu sam Archanioł Michał w postaci wiejskiego młodzieńca i wyjawić wiele wizji dotyczących naszego kraju. Ks. Markiewicz tak wspominał to spotkanie po latach:

  Właśnie wtedy zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia kolega mój Józef Dąbrowski, zadyszany i cały blady, wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakiegoś niezwykłego młodzieniaszka wiejskiego lat 16. Był ubrany w białe siermięgę, przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z obliczem rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne rzeczy, dotyczące Polski i świata całego. Mówił o przyszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski, o księciu Żelaznym, o sławnych mężach z naszego narodu, o wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej ojczyzny.

  Przerażająca przepowiednia dla naszego kraju

  Słowa Anioła Stróża dotyczące Polski, ksiądz Markiewicz opisał w swoim dziele „Bój bezkrwawy”. Wizje na temat naszego kraju mogą przerazić. Niektóry uważają, że słowa te dotyczyły II wojny światowej, a inni są zdania, że najgorsze dopiero przed nami…

  Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił.

  ZOBACZ TAKŻE: „Pierwsze przeczucie?” - Jasnowidz Jackowski wróży, że to wydarzy się już zimą!

  Udostępnij: