Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bóg – jest w trzech osobach: potężna inteligencja, nieskończona energia, natura.

Natura

znak cytatu Fluctuat nec mergitur- statek walczy z falami, ale przecież płynie.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jedno drzewo nie las.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Z czystego źródła, czyste rzeki płyną.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu What holy cities are to nomadic tribes:a symbol of race and a bond of union,great books are to the wandering souls of men:they are the Meccas of the mindczym święte miasta są dla koczowniczych plemion:symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty,tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi:Mekkami umysłu.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma większej zarazy, niż rozkosz zmysłowa, dana ludziom przez naturę.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie bocian, tam pokój.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wielkie rzeki z małego źródła idą.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czy od echa można oczekiwać czegoś oryginalnego?

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

Natura

Zobacz więcej


Sklep