Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie.

Natura

znak cytatu W świecie zwierzęcym, jednostka jest zawsze mniej ważna niż gatunek. Jest jednak osobliwością gatunku ludzkiego, że właśnie dlatego, iż jednostka została stworzona na obraz Boga, jednostka jest wyższa od gatunku.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy,kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Grzmot w maju, sprzyja urodzaju.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.

Natura

znak cytatu Pies to jedyne stworzenie, które kocha na zawsze

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gęś zazdrości, gdy orzeł buja.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si ad naturam vives, numquam eris pauperjeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,nigdy nie będziesz ubogi.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdyby kiedy w grudniu grzmiało, wiatrów w roku nowym będzie niemało.

Natura

Zobacz więcej


Sklep