Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sukces to nie koniec, porażka to nie katastrofa, to jedynie determinacja, że jesteśmy na właściwej drodze. Praca to coś, co dajemy od siebie, ale satysfakcja to coś, co dostajemy w zamian.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca zbliża człowieka do człowieka, rozwija miłość własną, pozwala człowiekowi spojrzeć na siebie z pewnym zadowoleniem i szacunkiem

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jeden dzień w swoim życiu.

Praca

znak cytatu Praca nie jest urzędem, który byłby konieczny, aby można go było znieść, ani zyskiem, na który można patrzeć z pogardą. Praca jest sensem człowieka, jest jego godnością, doskonałością, radością i owocem.

Praca

znak cytatu Praca jest wyrazem naszego wewnętrznego mocarstwa, naszej chęci zdobywania, naszej nieustannej walki o lepsze jutro. To ona buduje fundament, na którym wznosimy budowle naszych sukcesów.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca, którą lubimy, staje się pasją. Pasja, którą realizujemy, staje się pracą.

Praca

znak cytatu Praca ciężka i trud, to nie kara, to jedna z najcenniejszych umiejętności życiowych. Bez poznania trudu pracy, tracimy zdolność docenienia jej wartości.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cenię sobie wartość ciężkiej pracy i determinacji. Nie ma skrótów do prawdziwego sukcesu, wszystko zależy od dyscypliny, wysiłku i nieustępliwości.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przyjdź do świata, korzystaj z tego co w nim najlepsze. Daj wszystko od siebie, uczynki, myśli, ciche dni, inspirację, zrozumienie człowieka. Nie ociągaj się, nie tylko popychaj masy, ale i kształtuj je. Nie bądź maszyną, bądź człowiekiem. Nie bądź niezniszczalny, bądź niezastąpiony. Praca jest najważniejsza. To ona sprawia, że żyjemy, zamiast istnieć. To praca tworzy istotę człowieka. Kto nie pracuje, ten traci sens życia.

Praca

Zobacz więcej