Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad calendas Graecasdo greckich kalendna czas nieokreślony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gladiator in arena consilium capitgladiator decyduje dopiero na arenie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omnis homo mendaxkażdy człowiek jest kłamcą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolens volenschcąc nie chcąc.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Wszystko, czego się uczymy, powinno służyć poprawie naszego życia, a nie tylko zdobyciu dyplomów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nomina sunt odiosanie należy wymieniać nazwisk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis autem voluptate ipsi, quae rerum creator, exercitat propatulis voluptatis esset, cum vita mollitia consequatur amet accumsan accentor.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sine ira et studiobez gniewu i zawziętości.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej