Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pacta sunt servandanależy dotrzymywać układów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Honesta res est laeta paupertasszacowna to rzecz pogodne ubóstwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo ante mortem beatusnikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona fidew dobrej wierze.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Odi profanum vulgus et arceonienawidzę ciemnego tłumui trzymam się odeń z daleka.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab ovo usque ad malaod jajka do jabłek;od początku do końca.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Duo cum faciunt idem, non est idemgdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si tacuisses, philosophus mansissesgdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej