Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In vino veritasprawda w winie;wino rozwiązuje język.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolens volenschcąc nie chcąc.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cui bono?na czyją korzyść?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miscere utile dulciłączyć przyjemne z pożytecznym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars amandi.(Sztuka kochania)

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum. Dubito, ergo cogito. Dubito, ergo sum. Ja jestem, bo myślę. Wątpię, więc myślę. Wątpię, więc jestem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Fata viam invenient. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Mądrość ta przypuszcza, że celem edukacji jest przygotowanie nas do przyszłości, zamiast po prostu nauczyć nas, jak zdać testy i egzaminy.

Sentencje łacińskie

znak cytatu "Per aspera ad astra. Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Serenus esto." To znaczy: "Przez ciernie do gwiazd. Wytrwaj i znoś, ten ból ci kiedyś posłuży. Bądź pogodny."

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej