Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iucundi acti laboresmiłe są trudy zakończone.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję. Non scholae, sed vitae discimus – Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Carpe diem – Chwytaj dzień. Memento mori – Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summum ius, summa iniuranajwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość;zbyt surowa kara jest krzywdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O sancta simplicitas!o święta naiwności!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Zdobywajmy wiedzę, aby służyłażyciu, a nie tylko szkolnej rutynie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero. Czyli: Łap dzień, jak najmniej ufając temu, co przyniesie jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mors certa, vita incerta. Vita sine litteris mors est. Ubi concordia, ibi victoria. Veni, vidi, vici. Aude sapere. Amor vincit omnia. Carpe diem. Veritatem dies aperit.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bellum omnia contra omneswojna wszystkich przeciwko wszystkim.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Irrumabo te et futuam, Aureli pathice et cinaede Furi, qui me ex versiculis meis putastis, quod sunt molliculi, parum pudicum.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej