Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est, quod amemus invicem; natura propensi ad amorem sumus. Non est quod timeamus; natura enim sine omni metu conciliat.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui asinum non potest, stratum caeditkto nie może bić osła, bije worek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Sensu stricte, non vita, sed schola est. Vita enim discere non est, discimus.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To odzwierciedla filozofię, że edukacja powinna służyć praktycznym celom zamiast teoretycznym abstrakcjom. Czy nie jest to prawdą, której wszyscy powinniśmy przestrzegać?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ite, missa estidźcie, ofiara spełniona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignavis sepmer feriaelenie zawsze mają święto.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero. Czyli: Łap dzień, jak najmniej ufając temu, co przyniesie jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lupus in fabulao wilku mowa, a wilk tuż.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli turbare circulos meosnie zamazuj moich kół.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuitnie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej