Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus, co po łacinie oznacza Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ta łacińska sentencja mówi nam, że nauka nie jest celem samym w sobie, ale służy nam do lepszego i pełniejszego życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil novi sub solenic nowego pod słońcem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Viribus unitisWspólnymi siłami

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli turbare circulos meosnie zamazuj moich kół.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendokropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non liquetnic stąd nie wynika.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Crescit sub pondere virtusprześladowana cnota wzrasta.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej