Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Diem perdidistraciłem dzień(bo nie zrobiłem nic dobrego).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rem tene, verba sequenturtrzymaj się tematu, a słowa się znajdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iurare in verba magistri(przysięgać na słowa nauczyciela)ślepo wierzyć;uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finita est comoediakomedia skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignorantia iuris nocetnieznajomość prawa szkodzi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep