Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mea culpa, mea maxima culpamoja wina, moja bardzo wielka wina.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro spero. Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. Finis origine pendet. O vita! Amoras quid solutas?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Odi profanum vulgus et arceonienawidzę ciemnego tłumui trzymam się odeń z daleka.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gladiator in arena consilium capitgladiator decyduje dopiero na arenie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit tibi terra levisniech ci ziemia lekką będzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus: Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Veritas odium parit: Prawda rodzi nienawiść. Amicus certus in re incerta cernitur: Prawdziwego przyjaciela poznajemy w niepewności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod licet Jovi, non licet bovico wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej