Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab ovo(od jaja)od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O sancta simplicitas!o święta naiwności!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Signum temporisznak czasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poetae nascuntur, oratores fiuntpoetami się rodzą, mówcami zostają.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lucidus ordojasny układ;przejrzysta konstrukcja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum tacent, clamant(milcząc wołają)milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rem tene, verba sequenturtrzymaj się tematu, a słowa się znajdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pro captu lectoris habent sua fata libellilos książek zależy od pojętności czytelników.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iurare in verba magistri(przysięgać na słowa nauczyciela)ślepo wierzyć;uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep