Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Damnat quod non intelliguntpotępiają to, czego nie rozumieją.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sic vi pacem para bellum -

chcesz pokoju szykuj się na wojnę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More maiorumobyczajem przodków.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Impos animisłaby na umyśle.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Usus est tyrannuszwyczaj jest tyranem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To uniknęcie błędu, a nie odkrycie prawdy, jest to, czego powinniśmy szukać, kiedy rozważamy każdą materię; to jest droga do mądrości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam: usque ego postera crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum tacita virgo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sustine et abstinecierp i panuj nad sobą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amor tussisque non celantur - Miłość i kaszel nie da się ukryć. Evenit ut invitus ames - Zdarza się, że kocha się mimo woli. Veritas vincit - Prawda zwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej