Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Laudant, quod non intelliguntchwalą to, czego nie rozumieją.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Cóż pożytek, że posiadamy wiedzę, jeżeli nie potrafimy jej użyć?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Qui moderatur esurientem, ipse panem suum dat: optimi consiliarii mortui – Seneca. Carpe diem, quam minimum credula postero - Horacy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori - pamiętaj o śmierci, przypomnienie o efemeryczności życia i nieuniknionym końcu wszystkiego co jest materialne.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad perpetuam rei memoriamna wieczną rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Favete linguismilczcie w skupieniu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Audiatur et altera parstrzeba wysłuchać i drugiej strony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod verum est, meum estco jest prawdziwe, jest też moje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut bibat, aut abeatniech pije albo niech sobie idzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej