Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero. Czyli: Łap dzień, jak najmniej ufając temu, co przyniesie jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O tempora! o mores!o czasy! o obyczaje!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sine vitiis estnikt nie jest bez wad.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Co oznacza, że nie uczymy się na potrzeby szkoły, ale życia. Wyraża to przekonanie o istotnym znaczeniu doświadczeń życiowych w procesie edukacji i samodoskonalenia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absit!uchowaj, Boże!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sursum cordaw górę serca;nie traćcie ducha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Zdobywajmy wiedzę, aby służyłażyciu, a nie tylko szkolnej rutynie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. To nie tylko sentencja życiowa, ale przede wszystkim mądrość, która pomaga zrozumieć, dlaczego edukacja jest tak ważna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab ovo usque ad malaod jajka do jabłek;od początku do końca.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Necesse est multos timeat quem multi timentwielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej