Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Arma virumque canoopiewam oręż i męża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Carpe diem. Chwytaj dzień. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Amor vincit omnia. Miłość zwycięża wszystko. Memento mori. Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absence of evidence is not evidence of absence. To jest część filozofii naukowej i stanowi ostrzeżenie, że nie można przypuszczać braku czegoś, zaledwie dlatego, że nie ma dowodów na jego istnienie.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic itur ad astratak się idzie do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ta sentencja łacińska, chociaż stara jest nadal aktualna i inspirująca. Wyraża ona ideał wychowania, którym powinna kierować się każda szkoła.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. To wszystko, co wiedzą, daje mądrość, nie jest uczeniem szkoły, ale jest lekcją życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus: Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Veritas odium parit: Prawda rodzi nienawiść. Amicus certus in re incerta cernitur: Prawdziwego przyjaciela poznajemy w niepewności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pacta sunt servandanależy dotrzymywać układów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semel emissum volat irrevocabile verbumsłowo raz wypowiedziane nie powraca.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej