Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu "Per aspera ad astra. Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Serenus esto." To znaczy: "Przez ciernie do gwiazd. Wytrwaj i znoś, ten ból ci kiedyś posłuży. Bądź pogodny."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ten klasyczny cytat łaciński przypomina nam, że nauka nie powinna być realizowana tylko w kontekście edukacji formalnej, ale powinna być procesem ciągłym, który przekształca naszą codzienną egzystencję.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Audacter calumniare, semper aliquid haeret. Szczerze oskarżaj, zawsze coś zostanie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuitnie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Memento Mori - Pamiętaj, że jesteś człowiekiem i jesteś śmiertelny. A tym samym cześć wszystkiego, co jest śmiertelne. Nie jesteś Bogiem. Jesteś tylko człowiekiem. Człowiekiem, który jest przemijający, efemeryczny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Mądrość ta przypuszcza, że celem edukacji jest przygotowanie nas do przyszłości, zamiast po prostu nauczyć nas, jak zdać testy i egzaminy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Imperare sibi maximum est imperiumpanować nad sobą to najwyższa władza.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Zgadza się, błędy są rzeczą ludzką, ale niepojęte jest upieranie się przy błędach.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej