Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Hic sunt leonestu przebywają lwy;nieznane kraje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum tacent, clamant(milcząc wołają)milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Est modus in rebus(mają rzeczy swą miarę)wszystko ma swoje granice.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Utile dulci miscerełączyć przyjemne z pożytecznym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humana non sunt turpiaco ludzkie, nie hańbi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More maiorumobyczajem przodków.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In silvam ligna ferreznosić drewno do lasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuitnie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep