Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Carpe diem. Chwytaj dzień. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem. Amor vincit omnia. Miłość zwycięża wszystko. Memento mori. Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce tibi lupum in sermone.O wilku mowa

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi paulatim lenta consumitis omnia morte.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To wyrażenie kładzie nacisk na praktyczną stronę wiedzy i edukacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie to nie są te dni, które minęły, ale te, które pamiętamy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, poddajmy się miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Post tenebras spero lucem. Dum spiro, spero. Amor omnia vincit. Carpe diem. Memento mori. Cogito ergo sum. Alea iacta est. Veni, vidi, vici. In vino veritas.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej