Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab Iove principium(początek od Jowisza)zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Superflua non nocentnadmiar nie szkodzi.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Cogito, ergo sum. Dum spiro, spero. Carpe diem. Credo quia absurdum est. Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absit!uchowaj, Boże!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Animam debet(winien duszę)zadłużony po uszy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawo jest sztuką dobrodziejstwa. Nigdy nie powinniśmy z niego korzystać w celu krzywdzenia innych, ale do obrony tych, którzy są uciskani i słabsi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad futuram rei memoriamna przyszłą rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ta sentencja łacińska, chociaż stara jest nadal aktualna i inspirująca. Wyraża ona ideał wychowania, którym powinna kierować się każda szkoła.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej