Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Maior reverentia e longinquowiększy szacunek z daleka.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fides sine operibus mortua estwiara bez uczynków jest martwa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corpus delicti.Dowód przestępstwa

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona fidew dobrej wierze.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O, imitatores, servum pecus!o, naśladowcy, trzodo niewolników!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Per fas et nefasnie przebierając w środkach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qualis artifex pereo!jakiż artysta ginie we mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej