Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mądrość w pojedynkę nie jest wystarczająca, jest niebezpieczna. Potrzebna jest także dobroć, która jest bezpieczna. Ale przede wszystkim, bez względu na kwotę mądrości i dobroci, wzajemne szanowanie jednostek jest niezbędne.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, poddajmy się miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum ventis litigarewalczyć z wiatrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cucullus non facit monachumkaptur nie czyni mnicha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. Posiadać drogą przyjaciół to jest prawdziwe bogactwo. Nie liczy się to co posiadasz, ale kogo masz przy sobie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boss lassus fortius figit pedemzmęczony wół szybciej pracuje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est adversum vos, pro vobis estkto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ambitiosa non est famesgłód nie ma ambicji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tempus fugit, sicut nubes, quasi naves, velut umbra. Sed cogitationes nostrae sunt immortales, et recte cogitare polum est nobilissimum.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej