Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non licetnie wolno; nie godzi się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Utile dulci miscerełączyć przyjemne z pożytecznym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo homini lupus est. Człowiek jest człowiekowi wilkiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto, co znaczy: Jestem człowiekiem i nic ludzkie nie jest mi obce

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję. Non scholae, sed vitae discimus – Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Carpe diem – Chwytaj dzień. Memento mori – Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Vita brevis, ars longa. Veni, vidi, vici. Amor vincit omnia et nos cedamus amori. Carpe diem, quam minimum credula postero. Errare humanum est.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod licet Jovi, non licet bovico wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humana non sunt turpiaco ludzkie, nie hańbi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Felix culpaszczęśliwa wina.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej