Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo ante mortem beatusnikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Similia similibus curanturpodobne leczy się podobnym (homeopetia).

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Prawdziwa edukacja jest nie tylko zdobywaniem znaków, ale także rozwijaniem mądrości i zrozumieniem, jak żyć.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Cytat często używany do krytyki systemu edukacji skupiającego się na teorii, zamiast praktycznej wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veritas numquam perit, verus amicus amico suo, verum gaudium est gaudium amicum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To prawda jest sztandarową dewizą nauczania, która kieruje nas ku poszukiwaniu wiedzy nie tylko dla nauki, ale dla życia jako całości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum. Czyli myślę, więc jestem. Jest to symbol filozoficznej doktryny Rene Descartesa, podkreślającej autonomię i niezależność człowieka, zdolnego do poznawania rzeczywistości dzięki sile własnego umysłu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In articulo mortisw obliczu śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A fructibus eorum cognoscetis eospo ich owocach ich poznacie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Necesse est multos timeat quem multi timentwielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej