Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Plus dat, qui in tempore datdwa razy daje, kto prędko daje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiuntkiedy chcesz, odmawiają,kiedy nie chcesz, pragną.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo homini lupus est. Człowiek jest człowiekowi wilkiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, dum vivimus vivamus; Fortuna est scena, vita philosophica, fato principium; Veritas omnia vincit.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. - Prawdziwego przyjaciela poznasz w czasie kłopotów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non compos mentisniespełna rozumu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Crescit sub pondere virtusprześladowana cnota wzrasta.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Homo homini lupus est", to znaczy człowiek jest wilkiem dla człowieka.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semel emissum volat irrevocabile verbumsłowo raz wypowiedziane nie powraca.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej