Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vivere est cogitare. Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Iniuriam qui facturus est iam fecit. Spes alit exules. Ubi concordia, ibi victoria.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Zmieniają się czasy, a my zmieniamy się wraz z nimi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si parva licet componere magnisjeśli się godzi porównywaćrzeczy małe z wielkimi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil novi sub solenic nowego pod słońcem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis custodiet ipsos custodes? Decerto non ego. Nisi me iudico inopiam mendicorum, omnes estis inquisitores.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O sancta simplicitas!o święta naiwności!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fiat luxniech się stanie światłość.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu De fumo in flammamz dymu w ogień;z deszczu pod rynnę.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej