Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semper avarus egetskąpiec zawsze cierpi niedostatek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Si vis vitam, para mortem. Nemo iudicat in suos. In dubio pro reo. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się – diabelską, a trzeciej nie ma.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Quod sumus, hoc eritis. Sumus ubi non eritis. Znaczy to: Kim jesteśmy, wy zastąpicie nas. Jesteśmy tam, gdzie wy nie będziecie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sine ira et studiobez gniewu i zawziętości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil novi sub solenic nowego pod słońcem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut Caesar aut nihilalbo Cezarem, albo niczym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In lacte matris praebiberewyssać z mlekiem matki.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej