Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via. Polski tłumaczenie tego cytatu brzmi: Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie koń jest dla bicia, ale bicie dla konia. Nie kochaj siebie, ale strzeż się siebie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ambitiosa non est famesgłód nie ma ambicji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ira sine viribus vana estgniew nie poparty siłą jest próżny.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie szkoła jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę, której potrzebujemy w życiu, ale życie samo w sobie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divitiae non sunt bonumbogactwo nie jest dobrem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. Posiadać drogą przyjaciół to jest prawdziwe bogactwo. Nie liczy się to co posiadasz, ale kogo masz przy sobie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignoti nulla cupidonieznane nie nęci;nie pragnie się czegoś,o czym się nie wie, że istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Qui moderatur esurientem, ipse panem suum dat: optimi consiliarii mortui – Seneca. Carpe diem, quam minimum credula postero - Horacy.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej