Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Patior, ergo sum, quod est in me virtus, non quod est in me felicitas et fortuna. Cierpię, jestem więc, to co jest we mnie dobrodziejstwem, nie to, co jest we mnie szczęściem i fortuną.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To nie szkoła jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę, której potrzebujemy w życiu, ale życie samo w sobie.

Sentencje łacińskie

znak cytatu 'Fallaces sunt rerum species, et hominum spem fallunt imagines'. Wszystko, co wydaje się rzeczywistością, jest iluzją, a nadzieje ludzi są zbyt często mylące.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui asinum non potest, stratum caeditkto nie może bić osła, bije worek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alea iacta est. Castigat ridendo mores. Carpe diem, quam minimum credula postero. Cave canem. De gustibus non est disputandum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summum ius, summa iniuranajwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość;zbyt surowa kara jest krzywdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, poddajmy się miłości.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Fortuna est quaedam, quae cum te fortuito in arduum attollit et denuo te sollicitat in medium, eo clementer ut turba possit intercipere vitam tuam ante occulere.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum spiro spero, dum spero amo, dum amo vivo. Dum vivo, edo et bibo, dum edo et bibo, laboro et sudor - Kiedy oddycham, mam nadzieję, kiedy mam nadzieję, kocham, kiedy kocham, żyję. Kiedy żyję, jem i piję, kiedy jem i piję, pracuję i się pocę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via. Polski tłumaczenie tego cytatu brzmi: Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej