Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Musimy nauczyć się żyć na tym świecie razem z innymi. Żyć w świecie, w którym nikt, niezależnie od siły, nie jest zdolny zdobyć całkowitego zwycięstwa. I w którym nikt, niezależnie od słabości, nie jest całkowicie bezbronny.

Świat

znak cytatu Jedyna straszna rzecz na świecie to nuda. To jedyny grzech, którego nie można przebaczyć.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Podróżowanie to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się przez to bogatsi.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszelka wiedza nawet najbardziej świecka, jest cnotą; a wszelka ignorancja, nawet najbardziej duchowna, jest grzechem.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest piękny i sam przez siebie wartościowy. To, co czynimy, odzwierciedla nasz stosunek do niego. Zachowajmy go dla przyszłych pokoleń.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wiem, że nic nie wiem. To, co wiem, to jedynie kropla. To, czego nie wiem, to wielki ocean.

Świat

znak cytatu To znamienne, że jeśli człowiek zdecyduje się zrobić coś dobrego, cały świat wydaje się ładniejszy.

Świat

znak cytatu W świecie według Garpa musimy mieć energię.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma na świecie takiej rzeczy, która by nie miała swojej decydującej chwili, i parę przyjemnych minut jest dostateczne, by całe życie przeważyło na jedną stronę lub na drugą.

Świat

znak cytatu Świat to współzawodnictwo.

Świat

Zobacz więcej