Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Szczęście to nie cel, ale ścieżka. Szczęście oznacza robienie tego, co chcesz i bycie tym, kim chcesz być. Szczęście to nie mieć wszystkiego, ale cieszyć się wszystkim, co masz.

Szczęście

znak cytatu Najpewniejszym sposobem, aby być szczęśliwym, jest uczynienie szczęśliwym kogoś innego. Kiedy czynimy dobro, czujemy się dobrze. Jest to prawdziwy sekret szczęścia.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pereat mundus, fiat iustitianiech zginie świat,byle było sprawiedliwie.

Szczęście

znak cytatu Z książek nigdy nie nauczysz się radości życia.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nulla poena sine legenie ma kary bez przepisu prawa.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie umierają na próżno, jeśli umierają dla wielkiej sprawy.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie mylą ustawodawstwa z prawodawstwem.

Szczęście

znak cytatu Szczęście to sposób patrzenia na świat.

Szczęście
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Każdy przymus ogranicza! Każda chęć daje szansę i ogromne możliwości!

Szczęście

Zobacz więcej