Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który ma dlaczego żyć, zniesie prawie każde jak.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miłość do jednej osoby czyni nas bardziej surowymi wobec innych; mała miłość do nas samych czyni nas czułymi na całą resztę ludzkości.

Miłość

znak cytatu Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.

Fragmenty z książek

znak cytatu Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.

Fragmenty z książek

znak cytatu Albowiem tak do mnie mówi
sprawiedliwość: „Ludzie nie są równi".

Fragmenty z książek

znak cytatu Zadowolenie zapobiega nawet przeziębieniu.

Szczęście

znak cytatu Szczęście jest kobietą.

Inne

znak cytatu Religia poniżyła pojęcie «człowieka»; jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe jest nadludzkim i jeno darem łaski.

Człowiek

znak cytatu W Niebie, brakuje wszystkich interesujących ludzi.

Fragmenty z książek

znak cytatu Właśnie fakty nie istnieją, jedynie interpretacje.

Nauka

znak cytatu Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą, aby ich polubić.

Fragmenty z książek

znak cytatu W prawdziwej miłości jest dusza, która otacza ciało.

Fragmenty z książek
NASTĘPNA STRONA