znak cytatu Ludziom najtrudniej jest radzić sobie z własnymi uczuciami.

Fragmenty z książek

znak cytatu Jeśli istnieje we wszechświecie coś stałego, to jest to moje uczucie do ciebie.

Inne

znak cytatu Czasem nie chodzi jednak o to, żeby wygrać, lecz o to, żeby się nie poddać.

Fragmenty z książek

znak cytatu Miłość, która niczego nie buduje, umiera w straszliwych cierpieniach.

Inne

znak cytatu Jak łatwo stać się nikim będąc wszystkim

Inne

znak cytatu Najboleśniejszą prawdą jest odkryć kłamstwo.

Fragmenty z książek

znak cytatu Człowiek staje się takim, jakim widzą go inni, trzeba więc wyjątkowej odwagi, by przeciwstawić
się stereotypom i walczyć o swoją tożsamość.

Fragmenty z książek

znak cytatu Cokolwiek się wydarzy, twoje serce będzie moim domem.

Inne

znak cytatu W miłości nie obowiązują podziały na biednych i bogatych, na ładnych i brzydkich.

Fragmenty z książek

znak cytatu Miłość, która niczego nie buduje, umiera w straszliwych cierpieniach.

Fragmenty z książek

znak cytatu Miłość, która niczego nie buduje, umiera w straszliwych cierpieniach.

Inne

znak cytatu Czasem największym
darem, jaki możesz komuś ofiarować, jest wolność.

Wolność
NASTĘPNA STRONA