Szefowa zamieniła moje życie w piekło. Wtedy nie wiedziałam, że to mobbing

Po studiach postanowiłam powrócić do rodzinnej miejscowości. Perspektyw ciekawej pracy nie było dużo, ale nie widziałam siebie w wielkiej metropolii. Gdy zatrudniałam się w małej, lokalnej firmie, szefowa już na …