Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie oceniaj kogoś po wyglądzie. Czasem najpiękniejszy kwiatuszek jest najbardziej toksyczny, a najbardziej pospolity kamień kryje w sobie najcenniejszy klejnot. Dopiero kiedy poznasz kogoś naprawdę dobrze, będziesz mógł prawdziwie oceniać.

Bajka
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najbardziej podstawowym sposobem poznania jest zmysł, który prowadzi do pamięci, a następnie, poprzez złożony proces logiczny, do doświadczenia, z którego wynika nauka. Nic bez czegoś jest nieosiągalne.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek z natury dąży do poznania. Dowodem na to jest nasze zamiłowanie do zmysłów; albowiem niezależnie od ich użyteczności czerpiemy z nich przyjemność dla siebie, i mówię tu zdecydowanie o widzeniu, słuchaniu i noszeniu. Przede wszystkim i najwięcej nas satysfakcjonuje to, że przez nie poznajemy i rozumiemy jakiś rodzaj prawdy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie jest obiektem poznania, lecz jest tym, co poznajemy. Nie jest przedmiotem, ale jest podmiotem. On nie jest tym, co dostrzegamy, ale czymś, co w nas dostrzega.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie jest najgłębszym źródłem poznania. Kto nigdy nie cierpiał, ten nie zna niczego: nie zna ani ludzi, ani rzeczy, ani siebie samego.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie, życie, nie jesteś niczym innym jak błyskiem, nieuchwytnym błyskiem, którego pełnego poznania pragnie serce.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie to najgłębsze źródło poznania. Kto nigdy nie cierpiał, ten nie wie nic; nie poznaje ani ludzi, ani rzeczy. Cierpienie to prawdziwa mądrość, której nikt nie może przekazać. Jest ono naszą częścią, naszym ja, naszą istotą.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oto paradoks: poznanie siebie to konieczność człowieka, ale poznanie samego siebie jest niemożliwe. Nie dlatego, że jesteśmy zbyt skomplikowani, ale dlatego, że jesteśmy zbyt prostymi istotami.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Poznajemy prawdziwe oblicze człowieka dopiero wówczas, kiedy nie jestemy mu już na nic potrzebni. Wtedy dopiero wyłania się prawdziwy charakter.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie oceniaj osoby, zanim ją naprawdę poznasz. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka, może ukrywać zupełnie inną prawdę. Samych siebie często nie rozumiemy, jak możemy więc pretendować do zrozumienia innych?

Osoby

7 znaków, że potrzebujesz poznać siebie

Znajomość samego siebie jest bardzo istotną rzeczą w naszym życiu. Pomaga przy zwykłych i wyjątkowych sytuacjach, a nasze życie staje się spokojniejsze. Niestety, ciężko jest osiągnąć całkowitą znajomość własnej osoby. …

NASTĘPNA STRONA