Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie można być prawdziwie wolnym, kiedy twoja wolność jest przyczyną cierpienia innych. Wolność to nie tylko prawo do robienia tego, co chcemy, ale przede wszystkim zrozumienie, że to, co robimy, ma wpływ na innych. To nie tylko prawo do decydowania o sobie, ale przede wszystkim odpowiedzialność za decyzje, które podejmujemy.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu tego, co się chce, ale na tym, że nie musisz robić tego, czego nie chcesz. To możliwość wyboru, ale również zrozumienie, że każdy wybór niesie konsekwencje.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na tym, że nie ma żadnych ograniczeń, ale na umiejętnoci właściwej ich wyboru.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wolno nam zapomnieć, że wolność nie zachodzi sama z siebie. Musi być stale zdobywana i po cichu, i głośno, indywidualnie i zbiorowo, siejąc zyski, ale nieraz przynosząc ofiary.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, którego umysł jest wolny od zmysłowej dominacji, który ceni wolność ponad wszystko, zachowuje swój duchowy pokój nawet w trudnych sytuacjach.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie jest stan, to jest wybór. To nie jest dar, który dostajesz. To jest decyzja, którą podejmujesz.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawdziwa wolność to nie nieograniczone możliwości doświadczać, ale umiejętność decydowania, które możliwości chcemy doświadczyć, które wartości chcemy realizować. Wolność to wybór - a nie wszystkie wybory są korzystne.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest możliwośćą bycia sobą, bez obawy o to, co pomyślą inni ludzie. To świadomość, że możemy kształtować swoje życie według własnych marzeń i wartości, niezależnie od społecznych oczekiwań i ograniczeń. Wolność to prawo do bycia szczęśliwym.

Wolność

znak cytatu Wolność jest największym osiągnięciem człowieka. Tylko on sam może sobie ją zafundować. Niestety, większość ludzi woli uciekać w ramiona zniewolenia, bo wolność wymaga odpowiedzialności - czego wielu ludzi boi się jak ognia.

Wolność

znak cytatu W chwili, gdy przestajesz bać się opinii innych ludzi - przestajesz być owcą, stajesz się lwem! Wielki ryk rodzi się w twym sercu, ryk wolności!

Wolność

Zobacz więcej