Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu One must be serious about something,if one wants to have any amusement in lifeczłowiek musi coś traktować poważnie,jeśli chce mieć jakąś rozrywkę w życiu.

Życie

znak cytatu Najbardziej na świecie kocham dobre jedzenie.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czy ujmiemy w ręce świat niespławiony w krwi aż do krańca?

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tylko ten nie popełnia błędów,kto nic nie robi.

Życie

znak cytatu Gdyby marzenia były rybami, wszyscy byśmy zarzucali sieci.

Życie

znak cytatu Głupiś, Janie, jak chłop ze wsi pod Sandomierzem...

Życie

znak cytatu Ubrana skromnie, ale z tą skromnością, która kosztuje grube pieniądze.

Życie

znak cytatu Kochać to znaczy być bezbronnym wobec losu, a nawet przygotowanym na jego atak.

Życie

znak cytatu Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością. (Eduardo Galeano)

Życie

Zobacz więcej