Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu To żadna tajemnica, trzeba odejść, kiedy jest się na szczycie.

Życie

znak cytatu Jeżeli mamy klucz, gdzieś muszą znajdować się drzwi, które nim można otworzyć.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyj pełnią życia lecz rozważnie. Żyje sie tylko raz, lecz można odejść szybciej.

Życie

znak cytatu Nie szukaj kłopotów, jeśli nie będziesz w stanie dać im rady.

Życie

znak cytatu Nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał!

Życie

znak cytatu Ufam. Płaczę. Przebaczam
i to mnie niszczy.

Życie

znak cytatu Kto zasadził cnotę, musi pamiętać, żeby ją często podlewać.

Życie

znak cytatu Każde światło na Brodwayu to złamane ludzkie serce...

Życie

znak cytatu Wszyscy ponosimy straty - i tym bardziej cenimy to, co mamy.

Życie

znak cytatu Smutek go nie opuszczał; chciałby odejść dokądkolwiek…

Życie

Zobacz więcej