Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bóg jest wszędzie. W każdym krańcu świata. W każdym domu. W każdym sercu. Nie ma miejsca, gdzie Bóg by nie był. Nie ma serca, którego Bóg by nie mieszkał. Każda podróż jest podróżą do Boga. Każda miłość jest miłością do Boga. Każdy człowiek jest obrazem Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Miałem "nieszczęście" poznać człowieka tak mądrego, którego zastępcą - podczas jego nieobecności - mógł być tylko Pan Bóg.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg mówi często tak cicho, że łatwo można Go nie usłyszeć.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Widzisz, jak spieszą pasterze; - nikt nie szuka Chrystusa idąc krokiem opieszałym.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg nie gra w kości, nie jest też złowrogim orężem w rękach zatwardziałych despotów. Bóg wszedł w relację z człowiekiem, aby dać człowiekowi pełnię życia.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę.

Bóg

znak cytatu Bóg nie opuszcza sprawiedliwych.

Bóg

znak cytatu Bóg karze nie człowieka, ale grzech.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mądrzejszy jest ten, kto tylko wierzy, niż ten, który chce pogodzić wiarę z nauką.

Bóg

Zobacz więcej