Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Życiem można się bawić do czasu, kiedy to ono nie zacznie bawić się nami.

Cierpienie

znak cytatu Nadal nie potrafię zrozumieć, jak można, tak wiele cierpieć. Problem polega na tym, że w cierpieniu nic nie jest nam dane. Przykrość jest jak deszcz. Jeżeli nie jesteś dobrze przygotowany, łatwo robisz się mokry.

Cierpienie

znak cytatu Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie prowadzi nas do koniecznej wewnętrznej refleksji, pozwala zrozumieć prawdę o naszym życiu, wyraża naszą niezdolność do akceptacji rzeczywistości. Jest Paradoksalną drogą do doświadczenia.

Cierpienie

znak cytatu Cierpieć z drugim, to nie cierpieć wcale.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie jest częścią życia. Nie ma cierpienia, nie ma szczęścia, nie ma siły, nie ma słabości. Cierpienie jest esencją życia. Cierpienie czyni życie pięknym.

Cierpienie

znak cytatu Cierpienie to jest największa nauka. To ono uczy nas cierpliwości, wyrozumiałości, pokory, wzrusza nasze serce miłością i współczuciem dla innych, sprawia, że zrozumiemy, jak wielka jest cierpliwość Boga, który patrzy na nasze nędze i nasze grzechu.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie jest wyjątkowym błogosławieństwem. Bóg nie marnuje na niewłaściwą osobę. Musisz być wyjątkowy, aby otrzymać tak piękny dar

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie jest jedyną przyczyną świadomości. Nawet jasność nie może istnieć bez cierpienia. Gdzie człowiek ucierpiał najwięcej i najlepiej rozumiał swoje cierpienie, był najbardziej ludzki, był najwięcej prawdziwie człowiekiem.

Cierpienie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma takiej bólu, którego by człowiek nie mógł znieść. Jeżeli doświadcza go, znaczy, że jest na niego gotowy. Jak dziecko, które przychodzi na świat, kiedy czuje, że nadszedł czas.

Cierpienie

Zobacz więcej