Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Dla to, że nic nie jest darmowe - nawet ptaki wolność płacą skrzydłami. Człowiek, by być wolnym, musi umieć wybierać między dobrem a złem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie jesteś zbyt stary, aby mieć nowy cel lub marzyć nowe marzenie. Prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale przeciwstawianie się strachowi, rozpoznawanie go i pokonywanie go.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is easy to bear the misfortunes of othersłatwo jest znosić nieszczęścia innych.

Cytaty angielskie

znak cytatu Silne duchy to te, które pokonują władzę, które są pełne pewności siebie i nie uciekają od krytyki i konfrontacji.

Cytaty angielskie

znak cytatu Wierzę, że wystarczy tylko jeden moment aby nas zmienić, jedno zdarzenie i już nigdy nie jesteśmy tacy sami. I po tym zdarzeniu, możemy tylko modlić się, by nie stracić siebie / I believe that only one moment is enough to change us, one event and we are never the same again. And after this event, we can only pray not to lose ourselves

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszyscy myślimy, że rozumiemy znaczenie słowa „życie”, ale jak tylko próbujemy je zdefiniować, zdajemy sobie sprawę, że to, co rozumiemy, jest bardzo trudne do wyrażenia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale poświęciłbym swe życie, byś mógł to mówić."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Steel is produced from iron and poetry from sufferinwstal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Perfection is finally attainednot when there is no longer anything to add,but when there is no longer anything to take awaydoskonałość zostaje ostatecznie osiągnięta nie wtedy,gdy nic już nie można dodać,ale wtedy, gdy nic już nie można odjąć.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rzeczy rzadko są takie, jakimi się wydają, a my zbyt często patrzymy na nie przez pryzmat swoich uprzedzeń. Prawda jest taka, że cienka linia między miłością a nienawiścią jest rzeczywistością, której nie powinniśmy ignorować.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej