Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ten, którego twarznie promienieje światłem,nigdy nie zmieni się w gwiazdę.

Człowiek

znak cytatu Najprawdziwszym złem
na świecie są czyny człowieka.

Człowiek

znak cytatu Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie.

Człowiek

znak cytatu Nigdy się nie dowiemy, do jakiego stopnia nasze życie uległoby zmianie, gdyby pewne usłyszane i niezrozumiane zdania zostały zrozumiane.

Człowiek

znak cytatu Czekanie jest zdrowe. (...) Człowiek czuje, że ma coś przed sobą.

Człowiek

znak cytatu ... Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie.

Człowiek

znak cytatu We współczesnym świecie jednostka ma coraz mniej do powiedzenia i coraz więcej możliwości wyrażania tego.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tak jak but zmienia kształt przez nogę,tak też duchowe pragnieniazmieniają życie człowieka.

Człowiek

znak cytatu Jestem człowiekiem chorym... Człowiekiem złym. Niepociągającym.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pociechy udziela niebo. Od ludzi oczekuje się pomocy.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep