Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nawet najmniejsza osoba zmienić może bieg dziejów.

Człowiek

znak cytatu Jeśli nie mogę
dosięgnąć Nieba, podniosę Piekło.

Człowiek

znak cytatu Nigdy nie dopuściłem do tego, aby
szkoła przeszkadzała mi w kształceniu się.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny?

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najlepsze co można dzisiejszemu człowiekowi ofiarować - to czas.

Człowiek

znak cytatu Człowiek plus jego zamiary równa się przypadek.

Człowiek

znak cytatu Jak można być wolnym człowiekiem i żyć w klatce społecznych przesądów?

Człowiek

znak cytatu Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nadczłowiekiem. Liną nad przepaścią.

Człowiek

znak cytatu Pół prawdy to całe kłamstwo.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Większość ludzi używa głowy nie do myślenia,lecz do potakiwania.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep